Νέα

04-04-2014
Σε τροχιά ανάπτυξης ο Χρυσός Οδηγός

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πορείας της Χρυσός Οδηγός Α.Ε., καταρτίστηκε ένα νέο 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο για την εταιρία, μέσω του οποίου εξασφαλίστηκε μεταξύ άλλων και η αναγκαία κεφαλαιακή της ενίσχυση που θα συμβάλει, αφενός μεν στην εξυγίανση του ισολογισμού της, αφετέρου δε στη χρηματοδότηση των επενδυτικών της αναγκών.

Παρέχεται έτσι η δυνατότητα στην εταιρεία να συνεχίσει απρόσκοπτα την μακρόχρονη ομαλή επιχειρηματική της λειτουργία και την διαχρονικά συνεπή, πρωτοποριακή και υποδειγματική παροχή στους πελάτες της των υπηρεσιών προβολής τους, τόσο στο οnline περιβάλλον-για τις οποίες υπηρεσίες της απονεμήθηκε πρόσφατα διεθνής διάκριση-όσο και στους γνωστούς και έντυπους καταλόγους της.

Ο Μανώλης Δραϊνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Χρυσός Οδηγός Α.Ε. , δήλωσε : ‘Ο Χρυσός Οδηγός τίθεται πλέον έντονα σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης στον δυναμικά εξελισσόμενο χώρο της ψηφιακής προβολής, στον οποίο έχει από καιρό με επιτυχία εισέλθει. Η συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια μας, θα ευνοηθεί σημαντικά από την διαφαινόμενη, πλέον ως βέβαια, σταδιακή βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας ‘

Παρά τις εξαιρετικά αρνητικές και αντίξοες συνθήκες των τελευταίων τεσσάρων ετών, η ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται με επιτυχία για 42 και πλέον χρόνια στο χώρο της παροχής υπηρεσιών έντυπης και ψηφιακής προβολής επιχειρήσεων και επαγγελματιών, συνέχισε και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στους 50.000 πελάτες της, με το www.xo.gr, τη Νo.1* μηχανή τοπικής αναζήτησης στην Ελλάδα και τις υπηρεσίες διαδικτύου (websites, SEO, SEM, Social Media), απασχολώντας σήμερα στα γραφεία της στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της χώρας, 250 εργαζόμενους.

*σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας Omnibus που διεξήχθητε από την Εταιρεία Ερευνών QED σε δείγμα 1.500 ατόμων, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλα και μικρά αστικά κέντρα, Οκτώβριος 2013Πηγή: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - Copyright © 2008 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ All rights reserved